กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย ร.ด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

#รด.สยามเทค
#กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง
#หญิง #ชาย เรียนได้