ระเบียบการแต่งกาย ปวช.

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย – หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา

 

     1. เสื้อ

     เสื้อนักศึกษาใช้เสื้อขาว  แขนสั้นเพียงข้อศอก คอปกฮาวาย ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกระดุมหลบในมีที่เหน็บปากกาที่แขนซ้าย มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึก 10-15 ซม. ด้านล่างส่วนหน้า มีกระเป๋า 2 ข้าง ห่างจากชายเสื้อ 5 ซม. ขนาดกว้าง 10-14 ซม. ลึก 12-18 ซม. ด้านหลังแบบต่อบ่าจีบพัลตลอดแนว มีเข็มขัด ความยาวของตัวเสื้อเมื่อสวมใส่ ชายเสื้ออยู่ในระดับกลางสะโพก

     2. กางเกง

     ใช้สีกรมท่าขายาว แบบสากกลทรงสุภาพไม่รัดรูป หรือหลวมเกินไป ผ่าตรงส่วนหน้าต้องยาวไม่น้อยกว่า 13 ซม. ติดซิป มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 7 ห่วง มีกระเป๋าเจาะตรงตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋าด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ 2 กระเป๋า ความยาวของกางเกงเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรงปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงที่ปลายขาไม่น้อยกว่า 35 ซม. ไม่เกิน 50 ซม. เมื่อดึงปลายขากางเกงต้องห่างจากข้อเท้าประมาณ 8-12 ซม. ห้ามใช้กระเป๋าข้างแบบเฉียง กระเป๋าหลังแบบปะ ติดกระดุม ห้ามใช้ผ้ายีนต์ทุกชนิด ผ้าเวสปอยท์ ผ้าที่เป็นมัน ผ้าลายสอง หรือผ้าที่มีลวดลาย ให้ใช้เนื้อผ้า และสีตามตัวอย่างที่กําหนดเท่านั้น

     3. เข็มขัด

     หนังสีดําขนาดกว้าง 3.5-4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะรมดําตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด

     4. รองเท้า

     รองเท้าหนังหรือผ้าใบ หุ้มส้นผูกเชือกสีดํา หุ้มส้นผูกเชือกไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รองเท้าหุ้มข้อหรือหนังกลับหรือรองเท้าผ้าใบที่มีขอบสีต่างๆ ส่วนในวันที่เรียนพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว

     5. ถุงเท้า

     ใช้ถุงเท้าในลอนสีดําไม่มีลวดลาย

     6. ทรงผม

     ชาย ตัดผมแบบรองทรงสูง ห้ามกันเล็ม ห้ามไว้จอน และไม่ยาวเกินสมควร ทรงผมให้เหมาะกับสภาพที่เป็นนักศึกษา ห้ามไว้หนวดเครา

     หญิง เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน

 

 

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

     1. เสื้อ

     ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป คอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ต้องต่อบ่า บ่าไม่ตก มีสาบที่หน้าอกเสื้อ กว้างประมาณ 4 ซม. กระดุมสีขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นสูงพ้นข้อศอกประมาณ 4 ซม. เมื่อห้อยแขนตรง ลําตัวเสื้อต้องห่างจากลําตัวข้างละ 8 ซม. มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 – 12 ซม. ลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซม. ให้ขนาดพอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ความยาวของชายเสื้อเอวลอยอยู่ระดับกลางสะโพก พับชาย เสื้อกว้าง 3 ซม. ผ่าข้างประมาณ 5 ซม. ห้ามมีสาบหลัง ตีเกล็ดเข้ารูป ผ่าปลายแขน เจาะรังดุมที่ปก ปักหรือเขียน เครื่องหมายใดๆ บนเสื้อ

     2. กางเกง

     ใช้สีกรมท่าขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป หรือหลวมเกินไป ไม่มีจีบ ผ่าตรงส่วนหน้าต้องยาวไม่น้อยกว่า 13 ซม. ติดซิป มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สําหรับสอดเข็มขัด 7 ห่วง มีกระเป๋าเจาะตรงตามแนวตะเข็บ ข้างข้างละ 1 กระเป๋าด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ 2 กระเป๋า ไม่มีฝา ไม่มีกระดุม ความยาวของกางเกงเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรงปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงที่ปลายขาไม่น้อยกว่า 35 ซม. ไม่เกิน 50 ซม. เมื่อดึงปลายขากางเกงต้องห่างจากข้อเท้าประมาณ 8 – 12 ซม. ห้ามใช้ผ้ายีนต์ทุกชนิด ผ้าเวสปอยท์ ผ้าที่เป็นมัน ผ้าลายสอง ผ้ากระสอบ ควรใช้เนื้อผ้าตามแบบของวิทยาลัย

     3. เข็มขัด

     เข็มขัดหนังสีดําขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีลายดุนเครื่องหมายของวิทยาลัย

     4. รองเท้า

     รองเท้าหนังสีดํา หุ้มส้น ผูกเชือกสีดํา ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รองเท้าหุ้มข้อหรือหนังกลับ หรือรองเท้าผ้าใบทุกชนิด ส่วนในวันที่เรียนพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว

     5. ถุงเท้า

     ใช้ถุงเท้าในลอนสีดําไม่มีลวดลาย

     6. เนคไท

     สีเลือดหมูปักเครื่องหมายวิทยาลัย

     7. ทรงผม

     ตัดผมแบบรองทรงสูง ห้ามกันเล็ม ห้ามไว้จอน และไม่ยาวเกินสมควร เหมาะกับสภาพที่เป็นนักศึกษา ห้ามไว้หนวดเครา

 

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

     1. เสื้อ

     ผ้าออกซ์ฟอร์ดสีขาว ปกเชิ้ต มีสาบหน้า ต่อบ่าหน้า ผ่าอกตลอด ติดกระดุมกลมแบนสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. 5 เม็ด เสื้อเอวปล่อย ชายพับขอบ 2 ซม. ผ่าข้าง 5 ซม. ปลายแขนแหลมพบขน 6 ซม. บ่าด้านหลังต่อแหลมมีสาบกว้าง 3.5 ซม.

     2. กระโปรง

     ผ้าโทเรสีกรมท่าเข้ม ไม่มีลวดลาย กระโปรงทรงตรง ผ้า 3 ชั้น ด้านหน้า 1 ด้านหลัง 2 ซิป ซ่อน หลัง ไม่มีขอบเอว ชายกระโปรงอยู่ระดับหัวเข่า

     3. ผ้าผูกคอ (โบว์)

     ผ้าพันคอสีแดงพิมพ์ลายอักษรตัว S สีน้ําเงิน ตรงชายผ้าสีน้ําเงินพิมพ์ Siam Technological College ผูกโดยพับซ้อนให้มีความกว้าง 3 นิ้ว ผกครั้งที่ 1 ซ้ายทับขวาและผูกครั้งที่ 2 ขวาทับซ้าย คลี่ชายผ้าให้มีลักษณะเป็น โบว์เห็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

     4. เข็มขัด

     เข็มขัดหนังสีดําขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีลายดุนเครื่องหมายวิทยาลัย

     5. รองเท้า

     รองเท้าหนังหุ้มส้น ปลายรองเท้าปิด สีดํา ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว (แบบรองเท้านักศึกษา) และรองเท้าผ้าใบสีขาว (ใช้เฉพาะวันที่เรียนพลศึกษาเท่านั้น)

     6. ถุงเท้า

     สีขาวไม่มีลวดลาย

     7. ทรงผม

     เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน ถ้าผมยาวควรรัดผมให้เรียบร้อย