ประกวดแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ (EV CUP 2018)

17 ธันวาคม 2561 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (EV Cup 2018) ในรอบการแข่งขั้นครั้งที่ 1 “การแข่งขันด้านความเป็นไปเบื้องต้น (การนำเสนอ Concept Proposal)” โดยมีทีมเยาวชนระดับอุดมศึกษาจำนวน 17 ทีม

ผลการแข่งขันรอบที่ 1 โดย 10 ทีมที่มีคะแนนสูงสุด ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนเบื้องต้น 3,000 บาทต่อทีม ได้แก่ ทีม S-Engin จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม มด RC.V5 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ทีม THE CIPS จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม EVUP2018 จากมหาวิทยาลัยพะเยา / ทีม THE KING MAN MSU จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม M E & EV จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ทีม THE PRINCE OF MSU จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม C-Ant จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ทีมสยามเทค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) / และทีม HIGH VOLTAGE จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากคณะกรรมการ ได้แก่ ทีม THE KING MAN MSU จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทั้ง 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 1 จะได้รับทุนพัฒนาต้นแบบเพื่อประกวดในรอบที่ 2 ต้นเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจะคัดไม่เกิน 10 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบที่ 3 ในการค้นหาผู้ชนะเลิศของโครงการต้นเดือนมิถุนายน 2562 พร้อมรับโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ หรือโอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ ตามโอกาสสมควรต่อไป