พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และสมองกล

พร้อมสู่การเรียนรู้ ด้านช่างอุตสาหกรรม กับสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้กลไก”ด้านหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว”