วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)4 กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงพระเจริญสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)