วันพระเจ้าตากสินมหาราช

สยามเทคร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระผู้ทรงเป็นมหาวีรบุรุษของชาติไทย