อบรมบุคลากรสยามเทค ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “A Workshop on Active Teaching for Active Leaning” บรรยายโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด