เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช

#เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช (ครูพันธ์ุใหม่ !) …ว้าว ! นักศึกษาสยามเทค ่จะได้พบกับมิติใหม่ กับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย กับโค๊ชแถวหน้าของสยามเทค ที่ผ่านการเกลามาอย่างคมกริบ ! บอกเลย… เปิดเทอมนี้ ไม่ธรรมดาแน่ๆ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ให้เกิดความอยากที่่จะเรียนรู้มากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ทำให้นักศึกษาอยากจะไปรู้ด้วยตนเอง แล้วพบกันเร็วๆ นี้