แห่เทียน

เนื่องจากวิทยาลัยสยามเทคได้มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาได้นำนักศึกษาที่วิทยาลัยสยามเทคมาร่วมตัวกันเดินเวียนเทียน ให้รำลึกถึงศาสนา และ ความมั่นคงแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี