การสมัครสมาชิกใหม่ ขอ E-mail Address ของ Chaiyomail


จากรูปทำการคลิกเม้าส์ที่ คำว่า
สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเริ่มสมัครเป็นสมาชิก
     
รูปที่ 2 อ่านเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกลงไปเรื่อยๆ
และ คลิกปุ่มที่เขียนว่ายอมรับ
     
รูปที่ 3 กรอกชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น
เป็นภาษาอังกฤษ และคลิกปุ่ม ถัดไป
     
รูปที่ 4 คลิกในวงกลมตัวเลือกใดก็ได้ที่ท่าน
อยากได้เป็น E-mail Address
และคลิกปุ่ม ต่อไป
     
รูปที่ 5 กรอกรายละเอียดต่างๆของทุกช่อง
คำถาม
     
รูปที่ 6 ต่อจากรูปที่ 5 เมื่อกรอกข้อ
มูลต่างๆ เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม Submit
     
รูปที่ 7 เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะได้หน้าต่างดังรูปต่อไปนี้
ให้จดหลังคำว่าคุณจะมีอีเมล์แอดเดรสเป็น
............................
ตัวอย่างเช่น assanee.a@chaiyo.com