ลักษณะงานที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์
       


 

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1. งานที่มีปริมาณมาก ๆ

2. มีขั้นตอนการประมวลผลซ้ำ ๆ กัน

3. ต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ ภายในเวลาอันสั้น

4. งานที่มีความละเอียดในการคำนวณ