วิธีการเปิดโปรแกรม เอ็กซ์พรอเรอร์ ( Windows Explorer )
 
 

ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Windows Explorer

1. คลิกซ้ายที่ปุ่ม

2. เลื่อนเม้าส์ไปที่เมนู Programs ตามรูป

3. คลิกซ้ายที่เมนูชื่อ Windows Explorer ซึ่งเป็นตัวโปรแกรม