กิจกรรมสยามสตาร์

กิจกรรมสยามสตาร์  สยามสตาร์เปิดโอกาส ทุกคนในสยามเทคประกวดความสามารถของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ได้เชิญชวนนักศึกษาทางวิทยาลัยเทคโนสยาม(สยามเทค) ที่มีความสามารถ ทางด้านดนตรี  และการแสดง

ได้ร่วม ลงแข่งขัน ทางวิทยาลัยสยามเทค