#SiamTechDek66 กู้เรียนที่นี่ได้

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2566
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ชำระค่าธรรมการเรียน 3,200 บาท*

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,000 บาท
 • ค่าใบสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาใหม่แล้ว

กองทุน กยศ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  1. มีสัญชาติไทย
  2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
  3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
  4. เป็นผู้ที่ไม่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

กองทุน กรอ. ที่สยามเทค

 • นักศึกษาที่กู้ยืมได้
  เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.
 • ผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

  1. ผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เป็นนักศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2565 ในระดับ ปวส.
  3. ขอกู้ยืมได้ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
  4. ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเกิน 360,000 บาทต่อปี (พ่อ+แม่+ผู้กู้+คู่สมรส) ถ้าไม่เกิน 360,000 บาท กู้ค่าครองชีพเพิ่มได้
  5. ผู้ขอรับทุนที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนได้ ให้ผู้ขอรับทุน ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น

HIGHLIGHT

EARLY BIRD พิเศษประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
10 พฤศจิกายน 2023By
เรียนดีมีทุนสายเทพ
10 พฤศจิกายน 2023By
Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
3 มีนาคม 2023By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 5
25 มีนาคม 2023By
สยามเทค ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 พฤศจิกายน 2022By
ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า
1 พฤศจิกายน 2022By

SIAMTECH STORY

ประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform
15 กันยายน 2023By
World Bank’s Education Global Practice Team พร้อมกับ ทีมงาน Education Equity Fund (EEF)
8 กันยายน 2023By
การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ
26 ตุลาคม 2022By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !