SiamTech เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี64

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ชำระค่าธรรมการเรียน 3,200 บาท*

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,000 บาท
 • ค่าใบสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาใหม่แล้ว

นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ได้ ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน*

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By
ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !