ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า สูงสุด 4 งวด!

Siam Technological College (SiamTech)

สยามเทค ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ !

หายห่วงเรื่องค่าเล่าเรียน เบาใจสบายกระเป๋า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
Siam Technological College (SiamTech) มอบสิทธิพิเศษเพื่อการศึกษา
แบ่งจ่ายค่าเทอมได้ 4 งวด ! ครอบคลุมทั้งระดับปวช. ปวส. และรอบวันอาทิตย์
โดยเริ่มต้นงวดแรกเพียง 3000 บาทเท่านั้น ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าเทอม
เพิ่มเติมคือสมัครเรียนวันนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8640358 หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวช.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การชำระเงิน

1. ชำระผ่าน Bank Applications ได้ทุกธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินสด ที่แผนการเงินและบัญชีของวิทยาลัย

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !