จิตอาสาวัดทอง

กิจกรรมจิตอาสาวัดทอง คณะผู้บริหาร ได้นำนักศึกษาร่วมกันเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ ได้ทำ การซ้อมอุปกรณ์  และแจ้งหนังสื่อ และบอกวิธีการรักษาเครื่องมือ และได้ให้ความรู้เกี้ยวการใช้งาน

ทั้งนี้ทั้งนั้น สยามเทค เป็น เกรียรติ