ต่อต้านยาเสพติด

ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเพื่อเน้นถึงความสำคัญทางวิทยาลัยสยามเทคก็เรยจัดกิจกรรม   ต่อต้านยาเสพติดของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อ การต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติดซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็น