ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ทุนศึกษาของสยามเทค ศึกษาต่อที่สยามเทค

ชื่อทุน : ทุนการศึกษารางวัลระดับประเทศ
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบ ปวช. 3 ที่สยามเทค
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ หรือได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี

———————————————————————————————-

ชื่อทุน : ทุนการศึกษารางวัลระดับนานาชาติ
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3 / ปวช. / ม.6 จากสถานศึกษาอื่น
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ หรือได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร

———————————————————————————————-

ทุนภายในให้นักศึกษาสยามเทค

ชื่อทุน : ทุนโครงการอาหารกลางวัน
จำนวนทุน : ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี / อาจมากกว่างบประมาณตามความจำเป็น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาของสยามเทค
 • ฐานะยากจน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ไได้รับค่าอาหารกลางวัน 1 ภาคเรียน

ทุนค่าธรรมเนียมการเรียน และอุปกรณ์

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้นักศึกษาระดับปวช.3 สยามเทค)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ของสยามเทค เข้าศึกษาต่อระดับปวส.1 ที่สยามเทค ที่สมัครศึกษาต่อ ภายในเดือนกุมภาพันธ์

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 3,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้บุตรศิษย์เก่า)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรศิษย์เก่า จบระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาอื่น มาสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63 และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท (มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น)

 

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนสยามเทค และชำระค่าใช้จ่ายครบทุกรายการ ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

—————————————————————————————————–

ทุนอุปกรณ์การเรียน 500 บาท (Gift Voucher)

 

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่สมัครเรียน online

เงื่อนไขการรับทุน

 • นำ Gift Voucher มาสมัครเรียนชำระแรกเข้า 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 63 และชำระครบทุกรายการภายในวันที่ 30 เมษายน 63

โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

ชื่อทุน : โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

จำนวนทุน :

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น สมัครเรียนสยามเทค ทุกรอบ ทุกสาขา ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 – 31 มีนาคม 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 3,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !