ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ทุนศึกษาของสยามเทค ศึกษาต่อที่สยามเทค

ชื่อทุน : ทุนการศึกษารางวัลระดับประเทศ
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบ ปวช. 3 ที่สยามเทค
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ หรือได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี

———————————————————————————————-

ชื่อทุน : ทุนการศึกษารางวัลระดับนานาชาติ
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3 / ปวช. / ม.6 จากสถานศึกษาอื่น
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ หรือได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร

———————————————————————————————-

ทุนภายในให้นักศึกษาสยามเทค

ชื่อทุน : ทุนโครงการอาหารกลางวัน
จำนวนทุน : ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี / อาจมากกว่างบประมาณตามความจำเป็น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาของสยามเทค
 • ฐานะยากจน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ไได้รับค่าอาหารกลางวัน 1 ภาคเรียน

ทุนค่าธรรมเนียมการเรียน และอุปกรณ์

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้นักศึกษาระดับปวช.3 สยามเทค)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ของสยามเทค เข้าศึกษาต่อระดับปวส.1 ที่สยามเทค ที่สมัครศึกษาต่อ ภายในเดือนกุมภาพันธ์

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 3,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้บุตรศิษย์เก่า)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรศิษย์เก่า จบระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาอื่น มาสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63 และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท (มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น)

 

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนสยามเทค และชำระค่าใช้จ่ายครบทุกรายการ ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

—————————————————————————————————–

ทุนอุปกรณ์การเรียน 500 บาท (Gift Voucher)

 

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่สมัครเรียน online

เงื่อนไขการรับทุน

 • นำ Gift Voucher มาสมัครเรียนชำระแรกเข้า 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 63 และชำระครบทุกรายการภายในวันที่ 30 เมษายน 63

โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

ชื่อทุน : โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

จำนวนทุน :

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น สมัครเรียนสยามเทค ทุกรอบ ทุกสาขา ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 – 31 มีนาคม 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 3,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !