ระเบียบการแต่งกาย ปวส.

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย – หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา

     1. เสื้อ

     เสื้อนักศึกษาใช้เสื้อสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก คอปกฮาวาย ปกมีแถบสีเทาข้างละ 2 แถบ ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกระดุมหลบใน มีที่เหน็บปากกาที่แขนซ้าย มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง 8 – 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. ด้านล่างส่วนหน้ามีกระเป๋า 2 ข้าง ห่างจากชายเสื้อ 5 ซม. ขนาดกว้าง 10 – 14 ซม. ลึก 12 – 18 ซม. ด้านหลังแบบต่อท่าจีบพับตลอดแนว มีเข็มขัดหลัง ความยาวของตัวเสื้อเมื่อสวมใส่ ชายเสื้ออยู่ระดับกลางสะโพก

     2. ชุดพิธีการ

     สีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก คอเชิ้ต ต่อบ่าแขนสั้น ผ่าอกตลอด กระดุมสีขาวกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. มีกระเป๋าราวนมซ้าย 1 ใบ ขนาด 8 – 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. เสื้อตามข้อ 2 นี้ ให้ใช้เฉพาะในวันที่มีพิธีการ หรือในโอกาสต่างๆ ตามคําสั่งของวิทยาลัย

     3. กางเกง

     ใช้ผ้าโทเรสีเทา แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป หรือหลวมเกินไป มีห่วงสําหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียง ข้อเท้า เมื่อยืนตรงปลายขากางเกงตัดตรง ความกว้างของขากางเกงระหว่าง 7 นิ้ว ถึง 9 นิ้ว

     4. เข็มขัด

     หนังสีดํา ขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะรมดํา ตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด

     5. รองเท้า

     รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ชนิดขัดมัน ไม่มีลวดลาย ไม่หุ้มข้อ ชนิดผูกเชือกหรือคัทชูก็ได้

     6. ถุงเท้า

     สีดําหรือสีเข้มไม่มีลวดลาย

     7. เนคไท

     สีเลือดหมู ปักเครื่องหมายวิทยาลัย (ใช้กับชุดพิธีการ)

     8. ทรงผม

ชาย ตัดแบบรองทรง ไม่มีจอนและห้ามไว้หนวดเครา
หญิง เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน

 

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

     1. เสื้อ

     ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป คอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ต้องต่อบ่า บ่าไม่ตก มีสาบที่หน้าอกเสื้อ กว้างประมาณ 4 ซม. กระดุมสีขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นสูงพ้นข้อศอกประมาณ 4 ซม. เมื่อห้อยแขนตรง ลําตัวเสื้อต้องห่างจากลําตัวข้างละ 8 ซม. มีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซม. ให้ขนาดพอเหมาะกับขนาดของเสื้อผ้า ชายเสื้อไม่สั้นเกินไป ห้ามมีสาบหลังตีเกล็ดเข้ารูป ผ่าปลายแขน เจาะรังดุมที่ปก ปักหรือเขียนเครื่องหมายใดๆ บนเสื้อ

     2. กางเกง

     สีกรมท่าขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป หรือหลวมเกินไป ไม่มีจีบ ผ่าตรงส่วนหน้าต้องยาวไม่น้อยกว่า 13 ซม. ติดซิป มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สําหรับสอดเข็มขัด 7 ห่วง มีกระเป๋าเจาะตรงตามแนวตะเข็บ ข้างข้างละ 1 กระเป๋าด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ 2 กระเป๋า ไม่มีฝา ไม่มีกระดุม ความยาวของกางเกงเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรงปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงที่ปลายขาไม่น้อยกว่า 35 ซม. ไม่เกิน 50 ซม. เมื่อดึงปลายขากางเกงต้องห่างจากข้อเท้าประมาณ 8 – 12 ซม. เวลาสวมให้ทับชายเสือให้เรียบร้อย ห้ามใช้ผ้ายีนต์ทุกชนิด ผ้าเวสปอยท์ ผ้าที่เป็นมัน ผ้าลายสอง ผ้ากระสอบ ควรใช้เนื้อผ้าตามแบบของวิทยาลัย

     3. เข็มขัด

     หนังสีดําขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีลายดุนเครื่องหมายของวิทยาลัย

     4. รองเท้า

     รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่หุ้มข้อ ชนิดผูกเชือกหรือคัทชูก็ได้

     5. ถุงเท้า

     สีดําหรือสีเข้มไม่มีลวดลาย

     6. เนคไท

     สีเลือดหมู ปักเครื่องหมายวิทยาลัย

     7. ทรงผม

     แบบรองทรงสูง ไม่มีจอนและห้ามไว้หนวดเครา

     8. เสื้อคลุม

     แบบเสื้อสูท สีกรมท่า (สีเดียวกับกางเกง) ติดกระดุมปลายแขน 3 เม็ด มีกระเป๋าหน้าอกซ้าย ปักเครื่องหมายวิทยาลัย ผ่าหน้าติดกระดุม 4 เม็ด กระเป๋าเจาะด้านหน้า 2 ข้าง มีฝาปิด

 

 

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์

     1. เสื้อ

     สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บาง คอปกเชิ้ต มีสาบหน้า ต่อบ่าหน้าที่ปกเสื้อด้านซ้ายเจาะรังดุมห้อยตุ้งติ้ง ตัวเสื้อเอวปล่อยแขนสั้น ผ่าอกตลอด เจาะรังดุมกลม ติดกระดุมโลหะลายดุนตราวิทยาลัย 5 เม็ด ติดเข็มเครื่องหมาย ตราวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวาชายพับขอบ 3 ซม. ผ่าข้าง 5 ซม. ปลายแขนแหลมพับขึ้น 6 ซม. บ่าด้านหลังต่อแหลม มีสาบหลังกว้าง 3.5 ซม.

     2. กระโปรง

     ผ้าโทเรสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย กระโปรงเข้ารูป ทรงสุภาพ ชายกระโปรงทรงตรงผ่าและติดซิปด้านหลัง ชายกระโปรงด้านหลังแบบผ่าซ้อนทับไม่น้อยกว่า 4 ซม. ความยาวกระโปรงระดับหัวเข่า

     3. เข็มขัด

     หนังสีดําขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีลายดุนเครื่องหมายของวิทยาลัย

     4. รองเท้า

     รองเท้าหนังหุ้มส้น ปลายรองเท้าปิดสีดํา ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

     5. ทรงผม

     แบบสุภาพเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา

     6. เข็มเครื่องหมายวิทยาลัย

     ติดที่หน้าอกด้านขวา และที่ปกซ้าย

 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

     1. เสื้อ

     สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บาง คอปกเชิ้ต มีสาบหน้า ต่อบ่าหน้าที่ปกเสื้อด้านซ้ายเจาะรังดุมห้อยตุ้งติ้ง ตัวเสื้อเอวปล่อยผ่าอกตลอด รังดุมติดกระดุม โลหะลายดุนตราวิทยาลัย 5 เม็ด ติดเข็มเครื่องหมายตราวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวาชายพับขอบ 3 ซม. ผ่าข้าง 5 ซม. ปลายแขนแหลมพับขึ้น 6 ซม. บ่าด้านหลังต่อแหลมมีสาบหลัง กว้าง 3.5 ซม.

     2. ผ้าผูกคอ (โบว์)

     ผ้าพันคอสีครีมพิมพ์ลายอักษรตัว S สีเลือดหมู ตรงชายผ้าสีเลือดหมูพิมพ์ Siam Technological College ผูกโดยพับซ้อนให้มีความกว้าง 3 นิ้ว ผูกครั้งที่ 1 ซ้ายทับขวาและผูกครั้งที่ 2 ขวาทับซ้าย คลี่ชายผ้าให้มีลักษณะเป็นโบว์เห็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

     ผ้าพันคอสีชมพูพิมพ์ลายอักษรตัว S สีน้ําเงิน ตรงชายผ้าสีน้ําเงินพิมพ์ Siam Technological College ผูกโดยพับซ้อนให้มีความกว้าง 3 นิ้ว ผูกครั้งที่ 1 ซ้ายทับขวาและผูกครั้งที่ 2 ขวาทับซ้าย คลีชายผ้าให้มีลักษณะเป็นโบว์ เห็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

     3. กระโปรง

     ผ้าโทเรสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย กระโปรงเข้ารูป ทรงสุภาพ ชายกระโปรงทรงตรงผ่าและติดซิปด้านหลัง ชายกระโปรงด้านหลังแบบผ่าซ้อนทับไม่น้อยกว่า 4 ซม. ความยาวกระโปรงคลุมเข่า หรือยาวลงมาจากหัวเข่าไม่เกิน 15 ซม. ไม่มีขอบเอว

     4. เข็มขัด

     หนังสีดําขนาดกว้าง 3.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีลายดุนเครื่องหมายของวิทยาลัย

     5. รองเท้า

     รองเท้าหนังหุ้มส้น ปลายรองเท้าปิดสีดํา ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

     6. ทรงผม

     แบบสุภาพเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา

     7. เข็มเครื่องหมายวิทยาลัย

     ติดที่หน้าอกข้างขวา และที่ปกซ้าย