ลูกเสือวิสามัญ

การสมัครเป็นลูกเสือวิสามัญ

     กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เป็นกิจกรรมพิเศษกิจกรรมหนึ่ง ที่วิทยาลัยได้จัดขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยปฏิบัติการกลุ่มตามค่าปริญาณและกฎและยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ

     กําหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกเสือ ณ แผนกกิจกรรมและชมรม อาคาร 12 ชั้น 3 ในวันเปิดเรียนปกติทุกวัน

     วันฝึกอบรมและปฏิบัติกิจกรรม ทางกลุ่มฯ จะกําหนดวันฝึกอบรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่สมัคร

     การเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญให้ถูกต้องเรียบร้อย

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

1. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
2. เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทําเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกเสื้อมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่ง ฝากระเป๋ารูปมนปลายแหลม เจาะรังดุม กึ่งกลางฝากระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทร – ธนู มีอักษร “ล.ว.” สีเหลืองอยู่บนบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่ กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมมีลักษณะกลมแบน ทําด้วยวัตถุสีน้ําตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกงหรือกระโปรง
3. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีเหลืองและมีห่วง ซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ ปลายด้านตั้งของผ้าผูกคอเป็นรูปปราสาทสีกรมท่า
4. กางเกงหรือกระโปรงสีกากี เหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา ตั้งแต่ 8 – 12 ซม. ปลายขาพับเข้า กว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน หรือใช้ซิป แทนดุม มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีห่วงร้อยเข็มขัด ยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
5. เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดทําด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
6. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีแดง ข้างละ 2 พู่
7. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ําตาลแก่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูกด้วยเชือกสีเดียวกับรองเท้า