นิเทศนักศึกษาใหม่

ทางวิทยาลัยมีกิจกรรมนิเทศศึกษา ให้นักศึกษาได้มาร่วมตัวกันทุกสาขาวิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสยามเทค สำหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละภาคปีการศึกษา ในการเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดบรรยายจากวิทยากรทางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เราได้เข้าการศึกษา เป็นการทำความรู้จัก อีกทั้งเหมือนเป็นการปฐมฤกษ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความรู้จัก และเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงขึ้นมากล่าวบรรยายความรู้หรือสิ่งดีๆมอบให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย