บริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาสทางวิทยาลัยสยามเทค ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เนื่องเราเห็นคุณค่าบุลคลจึงนำนักศึกษาบริจาค โลหิต การบริจาคโลหิต เป็นปรมัตถทานบารมีสูงสุดที่มนุษย์สามัญทั่วๆ ไปพึงทำได้ เพราะเป็นการให้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตตนเพื่อนำไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น ผู้ให้ย่อมเกิดความปีติ ความสุขทางใจ จากผลบุญของการให้ไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอน   จาก สยามเทค