หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์และสมองกล)

เรียนรู้ในหลักการของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบและจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เรียนรู้การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมถึงการออกแบบสร้างหุ่นยนต์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
 • ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
 • งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
 • ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
 • ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
 • งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
 • งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
 • งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
 • งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Vocational Certificate in Electronics technician

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !