หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาดนตรีและการแสดง

สาขาดนตรีและการแสดง

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและศิลปะการแสดง มุ่งผลิตนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการดนตรีแบะศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพเรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดงและศิลปินหลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัย
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบเพื่อการแสดง
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบฉาก
 • นักแสดง
 • ศิลปินนักร้อง
 • ครูสอนการแสดง
 • ผู้คัดเลือกนักแสดง
 • ผู้กํากับการแสดง
 • ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
 • คนเขียนบทละคร
 • คนเขียนเพลง

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
Vocational Certificate in 

ประเภทวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !