หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง)

ดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง)

เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ในวงการ ศิลปะการแสดงไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้ กำกับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดง หรือผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ด้วยการเรียน การสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการ ปฏิบัติ มีลักษณะการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบเพื่อการแสดง
 • นักออกแบบเสื้อผ้า
 • นักออกแบบฉาก
 • นักแสดง
 • ศิลปินนักร้อง
 • ครูสอนการแสดง
 • ผู้คัดเลือกนักแสดง
 • ผู้กํากับการแสดง
 • ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
 • คนเขียนบทละคร
 • คนเขียนเพลง

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
Diploma Program in

ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขางาน ดนตรีและเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !