พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ 18-มิ.ย.-62

#ประมวลภาพบรรยากาศ #พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และรับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ #คุณธรรม4.0
จาก #ท่านพระมหาสมปอง #ธรรมะสวัสดี #สยามเทค
#ฟังธรรมแบบเฮฮาและมีสาระ