พิธีไหว้ครู –เป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบันสยามเทค

พิธีไหว้ครู –เป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบันสยามเทคสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ศิษย์ที่มีให้กับครู  เป็นวันที่นักศึกษาจะได้แสดงถึงคุณธรรมในจิตใจ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์

ทั้งนี้ สยามเทคนำกิจกรรมนี้ ก็หวังให้นักศึกษาได้รู้คุณ สิทธิ์ดีต้องมีครู เรารักครูสยามเทค