การสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง ปีการศึกษา 2563

ให้มากรอกเอกสารการสมัคร พร้อมส่งเอกสาร และรับเอกสารการนัดหมาย
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
วันอังคาร – วันเสาร์
เอกสารการสมัคร
     1. ใบสมัคร (รับได้ที่แผนกกิจกรรมและชมรม)
     2. สำเนาแสดงผลการเรียน ม.3 (ปพ.1) จำนวน 1 ใบ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ
     4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. ใบรับรองแพทย์ (รับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ รด. ที่แผนกกิจกรรม อาคาร 12 ชั้น 3)

อ.ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ โทร 0847215154 , 0-2684-0358-61 ต่อ 2008

การรายงานตัวเลื่อนชั้น นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย/หญิง ปีการศึกษา 2563

1. ปริ้นเอกสารตามลิ้งค์ที่แนบ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน หน้า/หลัง
2. กรอกเอกสาร นักศึกษาลงนาม ผู้ปกครองลงนาม
3. ติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ในช่องติดรูป
4. ส่งเอกสารคืนที่แผนกกิจกรรมและชมรม อาคาร 12 ชั้น 3 ทุกคนต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. รับเอกสารนัดหมายการไปเรียน
(อ.ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ โทร 0847215154 , 0-2684-0358-61 ต่อ 2008)
5. ชำระเงิน คนละ 650 บาท (เฉพาะชั้นปีที่ 2-3)
     ช่องทางการชำระเงิน
       ชั้นปีที่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 017-268894-6 (จารุบุตร ทะสุวรรณ)
       ชั้นปีที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 025-8-00520-6 (จารุบุตร ทะสุวรรณ)
ชำระเรียบร้อยส่งสลิปหลักฐานที่แผนกกิจกรรมและชมรม
หรือ ชำระด้วยเงินสดที่แผนกกิจกรรมและชมรมเอกสารการรายงานตัว รด.2

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !