การสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง ปีการศึกษา 2563

ให้มากรอกเอกสารการสมัคร พร้อมส่งเอกสาร และรับเอกสารการนัดหมาย
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
วันอังคาร – วันเสาร์
เอกสารการสมัคร
     1. ใบสมัคร (รับได้ที่แผนกกิจกรรมและชมรม)
     2. สำเนาแสดงผลการเรียน ม.3 (ปพ.1) จำนวน 1 ใบ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ
     4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. ใบรับรองแพทย์ (รับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ รด. ที่แผนกกิจกรรม อาคาร 12 ชั้น 3)

อ.ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ โทร 0847215154 , 0-2684-0358-61 ต่อ 2008

การรายงานตัวเลื่อนชั้น นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย/หญิง ปีการศึกษา 2563

1. ปริ้นเอกสารตามลิ้งค์ที่แนบ ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน หน้า/หลัง
2. กรอกเอกสาร นักศึกษาลงนาม ผู้ปกครองลงนาม
3. ติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ในช่องติดรูป
4. ส่งเอกสารคืนที่แผนกกิจกรรมและชมรม อาคาร 12 ชั้น 3 ทุกคนต้องดำเนินการให้เสร็จ
ภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. รับเอกสารนัดหมายการไปเรียน
(อ.ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ โทร 0847215154 , 0-2684-0358-61 ต่อ 2008)
5. ชำระเงิน คนละ 650 บาท (เฉพาะชั้นปีที่ 2-3)
     ช่องทางการชำระเงิน
       ชั้นปีที่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 017-268894-6 (จารุบุตร ทะสุวรรณ)
       ชั้นปีที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 025-8-00520-6 (จารุบุตร ทะสุวรรณ)
ชำระเรียบร้อยส่งสลิปหลักฐานที่แผนกกิจกรรมและชมรม
หรือ ชำระด้วยเงินสดที่แผนกกิจกรรมและชมรมเอกสารการรายงานตัว รด.2

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !