วันรำลึกผู้ก่อตั้ง

เนื่องจากทางวิทยาลัยสยามเทค ครบรอบ 40 ปี  ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ” ผู้ก่อตั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  สยามเทค และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 15 สิงหาคม2561  อาจาร์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ในโอกาศนี้จึงนำนักศึกษาร่วมพิธี ทำบุญ และถวายพวงมาลัย และได้จัดกรรมการแสดง และถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ประจักษ์ ให้นักศึกษาได้รู้ว่าวิทยาลัยได้สร้างขึ้นเพื่อลำลึก พระกรุณา ที่ให้นักศึกษาได้มีวิชาการเรียนการสอน