ขั้นตอนการสมัครเรียน

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช ปวส สยามเทค

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, กศน, หรือเทียบ ต้องการเปลี่ยนโอกาส สู่อนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค เราพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถานศึกษา  2 รางวัลพระราชทาน  และเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 52 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส.ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียว และเสริมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ สาขาช่างยนต์  สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี  สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)  เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ทำได้จริง และจบแล้วมีงานรองรับ  ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า 400 แห่ง เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ ต้องที่สยามเทค

   

การสมัครเรียน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีสมัครเรียน

1. นักศึกษาต้องมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคาร 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
2. กรอกใบสมัคร พร้อมแบบหลักฐานเอกสาร มอบให้ผู้รับสมัคร
3. รับการสัมภาษณ์
4. รับรหัสประจำตัวนักศึกษา และกำหนดห้องเรียน
5. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ผ่อนชำระได้)
6. กรอกเอกสารมอบตัว และส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แผนกทะเบียนและธุรการ
7. ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และรับกำหนดการต่างๆ