เรียนสยามเทค สุขภาพดี สังคมดี

สยามเทคดุจเหมือนคนในครอบครัววันที่ 11-15 ก.ค. 60 นี้สยามเทศนำนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปีเข้าตรวจสุขภาพ ประจำปี พบแพทย์ และพยาบาลมืออาชีพเรียนสยามเทค สุขภาพดี สังคมดี