เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ขอเลื่อนการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแข่งขันได้ที่กลุ่มไลน์ “BkkICT” เข้ากลุ่มโดยการสแกน QR Code ข้างต้น หรือ https://line.me/R/ti/g/RQyxDqSWM3