ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า สูงสุด 5 งวด!

Siam Technological College (SiamTech)

สยามเทค ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ !

หายห่วงเรื่องค่าเล่าเรียน เบาใจสบายกระเป๋า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
Siam Technological College (SiamTech) มอบสิทธิพิเศษเพื่อการศึกษา
แบ่งจ่ายค่าเทอมได้ 5 งวด ! ครอบคลุมทั้งระดับปวช. ปวส. และรอบวันอาทิตย์
โดยเริ่มต้นงวดแรกเพียง 3200 บาทเท่านั้น ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าเทอม
เพิ่มเติมคือสมัครเรียนวันนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8640358-61 หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวช.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การชำระเงิน

1. ชำระผ่าน Bank Applications ได้ทุกธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินสด ที่แผนการเงินและบัญชีของวิทยาลัย

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !