สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

สมัคร  เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช ปวส สยามเทค

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, กศน, หรือเทียบ ต้องการเปลี่ยนโอกาส สู่อนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค เราพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถานศึกษา  2 รางวัลพระราชทาน  และเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 52 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียว และเสริมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ สาขาช่างยนต์  สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี  สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)  เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ทำได้จริง และจบแล้วมีงานรองรับ  ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า 400 แห่ง เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ ต้องที่สยามเทค

ขั้นตอนการสมัครเรียน ที่สยามเทค

เรียนปวช. ปวส. ที่สยามเทค คุณภาพที่เหนือกว่า การยอมรับที่มากกว่า

หลักสูตร

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะศึกษา เรามีหลักสุตรให้เลือกเรียนมากกว่า 24 หลักสูตร

สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์(เสริมหลักสูตรเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูง)

งานการพิมพ์

สาขาไฟฟ้ากำลัง (เสริมหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์)

สาขางานไฟฟ้ากำลัง(เสริมหลักสูตรเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูงและหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์)

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(เสริมหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์)

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เสริมหลักสูตรการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและอี-คอมเมิร์ช)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานมัลติมีเดีย(เสริมหลักสูตรสื่อออนไลน์และวิชวลเอฟเฟค)

ดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม

การท่องเที่ยว

เอกสารและคุณสมบัติ

สมัครเรียนง่ายๆ ใช้เอกสารไม่มาก ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ทุนการศึกษา

50 ปีแห่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ปกครองและสังคม

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เปิดรับทุกโอกาสในการก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวสยามเทค

ทุนกรอ กยศ สายอาชีพ

เครื่องแบบนักศึกษา

สยามเทค เรามีเครื่องแบบที่โดดเด่น เรียบง่าย แต่ดูดี และได้รับการยกย่องจาก เว็บไซต์เด็กดีว่าเป็น 1 ใน 5 เครื่องแบบนักศึกษาเอกชนที่ดูดีที่สุด สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเฟสบุ๊คของวิทยาลัย คลิกเลย

Follow US

หลักสูตรของสยามเทค ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีวุฒิ ปวช. และ ปวส. เทียบเท่าวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

Success You Can Touch ความสำเร็จที่คุณสัมผัสได้
สยามเทค มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ทุกรอบเรียน ให้ตรงกับนโยบายที่ว่า “วันแรกที่เรียน คือ วันแรกที่มีงานทำ” นักศึกษาที่เรียนจบจากวิทยาลัย สามารถศึกษาต่อถึงระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้กับ มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สายปฏิบัติการ และสถานศึกษาในความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ เรียน ปวช ปวส ต้องที่สยามเทค

คำค้นหา

สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียน ปวช ปวส, เรียนอาชีวะ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค), siamtech, สยามเทค, สายอาชีพ,