ขั้นตอนการสมัครเรียน ที่สยามเทค

เรียนปวช. ปวส. ที่สยามเทค คุณภาพที่เหนือกว่า การยอมรับที่มากกว่า

หลักสูตร

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะศึกษา เรามีหลักสุตรให้เลือกเรียนมากกว่า 24 หลักสูตร

ประเภทวิชา สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์

ช่างยนต์ (เตรียมทวิภาคีไทย-เยอรมัน)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชยกรรม การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Digital Business college)

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก (การออกแบบ)

ศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม

การท่องเที่ยว

ประเภทวิชา สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

บริหารธุรกิจ การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อีคอมเมิร์กส์)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Digital Business college)

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานมัลติมีเดีย

ดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม

การท่องเที่ยว

การโรงแรม (Premium Bilingual Program)

เอกสารและคุณสมบัติ

สมัครเรียนง่ายๆ ใช้เอกสารไม่มาก ค่าเทอมผ่อนชำระได้

เอกสารการสมัคร2

ทุนการศึกษา

50 ปีแห่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ปกครองและสังคม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเฟสบุ๊คของวิทยาลัย คลิกเลย

Follow US