ความภาคภูมิใจของเราชาว สยามเทค

รางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นศ.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 32

นักศึกษาสาขาการตลาด
แข่งขันทักษะการเสนอขายสินค้าและบริการ
ปวช.ได้เหรียญ ทอง ด้วยคะแนน 86 คะแนน
ปวส.ได้เหรียญ เงิน ด้วยคะแนน 79 คะแนน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่32
สาขาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
สาขาการพันมอเตอร์ 3 เฟส.
โดยผลการแข่งขันได้รางวังชนะเลิศอันดับ1
3. เหรียญทอง ทั้ง2สาขา