กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 12 กรกฏาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

โดยแบ่งออกเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการปฐมนิเทศ

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 มกราคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ พร้อมรับทุนอุปกรณ์การเรียน
30 มกราคม 2021By
เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !