การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

จะดำเนินการเลื่อนชั้นเรียนให้นักศึกษา ตามระเบียบการเลื่อนชั้น โดยผู้ปกครองและนักศึกษา ไม่ต้องเดินทางมามอบตัวที่วิทยาลัยฯ และเพื่อให้การมอบตัวเสร็จสมบูรณ์ กรุณา โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดในตาราง หรือชำระเป็นบางส่วน ให้มาติดต่อที่แผนกบัญชีและการเงิน

ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563

*กรุณาบันทึก สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อนำมาขอรับใบเสร็จได้ตั้งแต่เปิดเทอม เป็นต้นไป

*นักศึกษาที่ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประชาชนมารับหนังสืออุปกรณ์การเรียนและตัดชุดได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 12 ในวันเสาร์ที่ 18 , 25 เมษายน ,  2 , 9 , 16 , 23 และ 30 พฤษภาคม 2563 (ทุกวันเสาร์)

*นักศึกษาที่ได้รับทุนและนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ติดต่อแผนกบัญชีและการเงิน ก่อนรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
โทร 02-864-0358-61
แผนกทะเบียนและธุรการ ต่อ 2054
แผนกบัญชีและการเงิน ต่อ 2013

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !