การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

จะดำเนินการเลื่อนชั้นเรียนให้นักศึกษา ตามระเบียบการเลื่อนชั้น โดยผู้ปกครองและนักศึกษา ไม่ต้องเดินทางมามอบตัวที่วิทยาลัยฯ และเพื่อให้การมอบตัวเสร็จสมบูรณ์ กรุณา โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดในตาราง หรือชำระเป็นบางส่วน ให้มาติดต่อที่แผนกบัญชีและการเงิน

ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563

*กรุณาบันทึก สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อนำมาขอรับใบเสร็จได้ตั้งแต่เปิดเทอม เป็นต้นไป

*นักศึกษาที่ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประชาชนมารับหนังสืออุปกรณ์การเรียนและตัดชุดได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 12 ในวันเสาร์ที่ 18 , 25 เมษายน ,  2 , 9 , 16 , 23 และ 30 พฤษภาคม 2563 (ทุกวันเสาร์)

*นักศึกษาที่ได้รับทุนและนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ติดต่อแผนกบัญชีและการเงิน ก่อนรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
โทร 02-864-0358-61
แผนกทะเบียนและธุรการ ต่อ 2054
แผนกบัญชีและการเงิน ต่อ 2013