#SiamTechDek63 สมัครเรียนผ่านระบบ Online

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ชำระค่าธรรมการเรียน 3,200 บาท*

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,000 บาท
 • ค่าใบสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาใหม่แล้ว

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 16.00 น.
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !