SiamTech เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี64

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

20 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 Super Deal สยามเทค มอบทุนอุปกรณ์การเรียน

ให้กับนักศึกษาที่มาสมัครและชำระครบทุกรายการ

รับสูงสุด 1,500 บาท เพียงสมัครศึกษาต่อระดับปวช. หรือ ระดับปวส. ทุกรอบ ทุกสาขา

สำหรับนักศึกษา ปวช.3 สยามเทคสมัครเรียนต่อปวส.

รับสูงสุด 2,500 บาท เพียงเป็นนักศึกษาปวช.3 สยามเทค ไม่ค้างปี เรียนต่อ ปวส.สยามเทค

ได้ทั้ง ปวส.รอบปกติ และ ปวส.รอบวันอาทิตย์ เพียงสมัครและชำระครบภายในวันที่สมัคร

8 วันเท่านั้น จำกัดเพียง 55 ทุนเท่านั้น

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 07.45 น. – 15.45 น. เว้นวันหยุกนักขัตฤกษ์
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358-61
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
16 มีนาคม 2021By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 3
30 เมษายน 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !