รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพียงสมัครเรียนภายในเดือนมกราคม

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2565
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สมัครเรียนรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับสิทธิพิเศษทันที 500 บาท

           – เมื่อสมัครเรียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

           – รับส่วนลดทันที 500 บาท

ต่อที่ 2 รับเพิ่มทันที

            – สมัครเรียนปวช.หรือปวส.รอบปกติ รับเพิ่ม 1,000 บาท*

            – สมัครเรียนปวส.รอบวันอาทิตย์ รับเพิ่ม 500 บาท*

        *เมื่อชำระครบทุกรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358-61
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า