สมัครเรียนสยามเทค ปีการศึกษา 2566

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2566
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

สยามเทคเปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช.      – สาขาช่างยนต์

                       – สาขาช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน)

                       – สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

                       – สาขาอิเล็กทรอนิกส์

                       – สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

                       – สาขาการบัญชี

                       – สาขาการตลาดดิจิทัล

                       – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

                       – สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต)

                       – สาขาการโรงแรม

ระดับ ปวส.    – สาขายานยนต์สมัยใหม่

                       – สาขาเทคนิคยานยนต์(เสริมรถไฟฟ้าความมเร็วสูง)

                       – สาขาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์

                       – สาขาไฟฟ้ากำลัง

                       – สาขาไฟฟ้ากำลัง(เสริมรถไฟความเร็วสูง)

                       – สาขาการบัญชี

                       – สาขาการตลาดดิจิทัล

                       – สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น)

                       – สาขาดิจิทัลกราฟิก

                       – สาขาการโรงแรม(ออกแบบและตกแต่งอาหาร)

สมัครเรียนผ่านระบบ Online

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.45 น. – 15.45 น. (เว้นวันอาทิตย์ – วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358-61
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า