นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน

Siam Technological College (SiamTech)

เปิดรับบริจาคสิ่งของสิ่งจำเป็น นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา

นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
เปิดรับบริจาคสิ่งของสิ่งจำเป็น อาทิ เช่น อุปกรณ์การเรียน หนังสือระดับปฐมศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านที่ไม่หมดอายุ และอื่นๆ
โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
บริจาคสิ่งของได้ที่
1. แผนกกิจกรรมและชมรม ชั้น 3 อาคาร 12
2. แผนก ITM ชั้น 4 อาคาร 12
3. แผนกการโรงแรม ชั้น 14 อาคาร 12
สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดสารภี จังหวัดสระบุรี
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

15 สิงหา วันรำลึกผู้ก่อตั้ง
11 สิงหาคม 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ
10 สิงหาคม 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !