ทุนการศึกษา

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช ปวส สยามเทค

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, กศน, หรือเทียบ ต้องการเปลี่ยนโอกาส สู่อนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช. ปวส. สยามเทค เราพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถานศึกษา 2 รางวัลพระราชทาน และเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 52 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเสริมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี(ดนตรีและการแสดง) เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ทำได้จริง และจบแล้วมีงานรองรับ ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า 400 แห่ง เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ ต้องที่ สยามเทค