หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ปวส.

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา

Highlight

Siam Advanced Program (SAP)

Siam Technological College (Siamtech)

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป นวัตกรรมใหม่กับสถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะการเข้าถึง เล็งเห็นความสำคัญและนำไปใช้ในรูปแบบของการบูรณาการที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากสถานประกอบการชั้นนำ

Sky-11 ผู้เชี่ยวชาญด้านโดรน อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมด้วยรีโมทจากภาคพื้นดิน
SkillLane สถาบันออนไลน์ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนในรูปแบบของวีดีโอ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
Speexx เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการฝึกอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
School Bright ระบบบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 4.0 เพียงปลายนิ้ว สามารถเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น

และนี่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ สยามเทค สถานศึกษาเอกชนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ริเริ่มเป็น Digital Transformation Vocational School

News Update

SIAMTECH STORY