หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต)

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต)

สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นนักกราฟิกดีไซน์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  • นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
  • ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
  • นักออกแบบกราฟิก
  • ผู้กำกับศิลป์
  • ช่างภาพ

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
Vocational Certificate in Graphic computer

ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !