หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

เข้าถึงด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าการออกแบบ การควบคุมและรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ จนมีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

จุดเด่น

วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานของวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • วิศวกรระบบโทรคมนาคม
 • วิศวกรผู้จัดการอาคาร
 • วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
 • วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
 • สร้างผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
 • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Vocational Certificate in Electrical Power

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !