หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาดิจิทัลกราฟิก(ทวิภาคี)

สาขาดิจิทัลกราฟิก(ทวิภาคี)

เข้มข้นด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงในศูนย์ปฏิบัติการที่เพียบพร้อมและทันสมัย พร้อมสนับสนุนการแสดงผลงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์”

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นนักกราฟิกดีไซน์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
  • นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
  • ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
  • นักออกแบบกราฟิก
  • ผู้กำกับศิลป์
  • ช่างภาพ

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
Diploma Program in Graphic Computer

ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขางาน ดิจิทัลกราฟิก

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !