HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64

เปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64

เปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

ข่าวดี: #ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ !!! #เรียนดี #เรียนฟรี #มีเงินครองชีพทุกเดือนระหว่างเรียน #มีงานทำปีสุดท้ายและหลังเรียนจบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่3 ประ...
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ พร้อมรับทุนอุปกรณ์การเรียน

เปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค เรียน ปวส. ทุกสาขา วันอาทิตย์ "วันเดียว" เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น

ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
อ่านเพิ่มเติม

SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ
อ่านเพิ่มเติม